Eglwysi Bedyddwyr Cylch Carn Ingli

Y Capeli
Bethlehem, Trefdraeth Bethlehem Trefdraeth
Caersalem,Dyfed Caersalem, Dyfed
Jabes, Cwm Gwaun Jabes, Cwm Gwaun
Tabor, Dinas Tabor, Dinas
Cydweithio, Cydaddoli, Cyd-dystio

Hafan